Podmínky – Mantelligence

TYTO PODMÍNKY OBSAHUJÍ ARBITRÁŽNÍ DOLOŽKU, ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. PROSÍM, PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE.

Následující podmínky (společně s Boureston Media, Inc. Zásady ochrany osobních údajů, a jakékoli další doplňkové zásady nebo oznámení „Smluvní podmínky“) představují dohodu mezi společností Boureston Media, Inc (dále jen „společnost“) a vy, kteří řídíte vaše používání tohoto webu a všech souvisejících služeb, obsahu a funkčnost. Tyto zásady se vztahují na webovou stránku spravovanou Společností (dále jen „webová stránka“).

Používáním webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami a ustanoveními. Společnost si vyhrazuje právo upravovat, měnit, doplňovat nebo aktualizovat své webové stránky, zásady a tyto podmínky. Tyto Podmínky se mohou bez upozornění změnit. Pokud nesouhlasíte nebo nepřijímáte jakoukoli část těchto Podmínek, nesmíte Webovou stránku používat. Vaše další používání jakékoli části webové stránky představuje váš souhlas s takovými změnami podmínek. Pravidelně byste měli kontrolovat Podmínky, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny.

VŠEOBECNÉ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila, že všechny informace na webových stránkách jsou pravdivé a přesné k datu zveřejnění. Vzhledem k povaze informací nemusí být ceny a dostupnost při přístupu k informacím přesné.

Společnost se zříká odpovědnosti za náhodné nebo následné škody a nepřebírá žádnou odpovědnost nebo odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou utrpí jakákoli osoba v důsledku použití informací uvedených na webu Webová stránka.

VAŠE ODPOVĚDNOST

Webová stránka slouží pro informační účely. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovědnost za použití informací uvedených na Webové stránce. Společnost neposkytuje žádná prohlášení, záruky ani záruky. Chápete, že výsledky se mohou lišit od osoby k osobě. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí, které se mohou objevit na webových stránkách.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Pokud není uvedeno jinak, Společnost vlastní duševní vlastnictví a práva na veškerý obsah a materiál, který vytváří a který je prezentován na Webových stránkách. S výhradou níže uvedené licence jsou všechna práva duševního vlastnictví vyhrazena.

Můžete prohlížet, stahovat (pouze pro osobní použití a účely ukládání do mezipaměti) a tisknout stránky pro osobní použití, s výhradou omezení uvedených níže a jinde v těchto podmínkách.

Následující použití nejsou povolena:

 • Republikování obsahu z Webových stránek, pokud není obsah výslovně a výslovně zpřístupněn k republikování;
 • Prodej, pronájem nebo sublicencování jakéhokoli obsahu z webových stránek;
 • Reprodukce nebo duplikace jakéhokoli obsahu na Webových stránkách pro komerční účely;
 • Úpravy jakéhokoli obsahu na Webových stránkách, pokud není obsah výslovně a výslovně zpřístupněn pro úpravy;
 • Redistribuce obsahu webových stránek, pokud není obsah výslovně a výslovně zpřístupněn pro redistribuci. Uživatelé mohou sdílet obsah na kanálech sociálních médií, pokud je uveden odkaz na webové stránky.

Webové stránky čas od času využívají různé pluginy nebo widgety, které umožňují sdílení obsahu prostřednictvím kanálů sociálních médií, e-mailu nebo jinými způsoby. Použití těchto pluginů nebo widgetů nepředstavuje žádné vzdání se práv duševního vlastnictví společnosti. Takové použití je omezenou licencí k opětovnému publikování obsahu na schválených kanálech sociálních médií s plným kreditem společnosti nebo jejímu konkrétnímu online vlastnictví.

Webové stránky nesmíte používat způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek nebo zhoršuje dostupnost přístupu na webové stránky. Webové stránky nesmíte dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat nebo jinak zmenšovat, s výjimkou rozsahu, v jakém je taková činnost výslovně povolena příslušným zákonem. Webové stránky nesmíte používat ke kopírování, ukládání, hostování, přenášení, odesílání, používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který se skládá (nebo je propojený s) jakýmkoli spywarem, počítačovým virem, trojským koněm, červem, programem pro záznam úhozů, rootkit a/nebo jiným škodlivým kódem nebo škodlivým kódem software.

Nesmíte provádět žádné systematické nebo automatizované činnosti shromažďování dat, včetně, ale nikoli výhradně, scraping, dolování dat, extrakce dat nebo sběr dat na webových stránkách nebo v souvislosti s nimi bez výslovného písemného písemného vyjádření společnosti povolení.

Webové stránky nesmíte používat k přenosu nebo zasílání jakýchkoli nevyžádaných obchodních sdělení.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti nesmíte používat webovou stránku pro jakýkoli marketing třetích stran.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškeré originální materiály poskytnuté Společností jsou ve vlastnictví Společnosti. Veškeré originální materiály jsou poskytovány pouze pro vaše individuální, nekomerční použití. Nejste oprávněni používat nebo převádět jakékoli duševní vlastnictví společnosti s výjimkou případů, kdy to společnost povoluje písemně nebo jak to umožňují funkce funkcí webových stránek. Veškeré duševní vlastnictví zůstává majetkem společnosti. Žádná licence prodávat, distribuovat, reprodukovat, připravovat odvozené dílo, zobrazovat nebo provádět není udělena ani implikována. Společnost bude mít nárok na soudní zákaz zakázat jakékoli takové porušení, aby se ochránila před poškozením vyplývajícím z takového porušení.

Některá z názvů, log a dalších materiálů zobrazených na webových stránkách představují intelektuály společnosti vlastnictví, mimo jiné patenty, ochranné známky, servisní značky, obchodní tajemství, obchodní oblečení a autorská práva („IP společnosti“). Bez výslovného souhlasu Společnosti nejste oprávněni používat žádnou IP adresu společnosti. Vlastnictví IP společnosti zůstává společnosti a souhlasíte s tím, že nebudete vznášet žádné nároky ani prohlašovat vlastnictví IP společnosti jinou stranou.

Všechny ochranné známky společnosti, ať už registrované nebo ne, jsou chráněny zákonem o ochranných známkách Spojených států.

PŘIPRAVOVANÁ ÚLEVA

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě určitých porušení Podmínek může společnost utrpět nenapravitelné újmy tak, že jí žádný právní prostředek neposkytne přiměřenou ochranu před takovou újmou nebo odpovídající náhradu za takovou újmu. V souladu s tím souhlasíte s tím, že společnost bude mít nárok na jakýkoli soudní příkaz, aniž by musela složit kauci, jak může být uděleno soudem v příslušné jurisdikci.

AUTORSKÁ PRÁVA

Pokud není uvedeno jinak, design, obsah a všechny součásti webových stránek jsou autorským právem společnosti nebo třetích stran a jsou chráněny zákony Spojených států amerických a mezinárodními zákony o autorských právech a neměly by být znovu použity ani publikovány bez výslovného písemného povolení.

Čas od času bude Webová stránka legálně využívat materiály chráněné autorskými právy ve vlastnictví třetích stran související se službami společnosti. Tato autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranné známky a obchodní oděv společnosti nesmí být používány ve spojení s žádným produktem nebo službou, které nepatří společnosti, a to žádným způsobem, který by mohl způsobit záměnu mezi spotřebitelům nebo jakýmkoli způsobem, který znevažuje nebo diskredituje Boureston Media Inc., jakékoli online nemovitosti vlastněné nebo spravované společností nebo odborníky uvedenými na Webová stránka.

Čas od času bude Webová stránka legálně využívat ochranné známky ve vlastnictví třetích stran související se službami společnosti. Tyto ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

ZVEŘEJNĚNÍ FTC

Čas od času může Webová stránka zveřejňovat sponzorovaný obsah od inzerenta. To znamená, že inzerent, kterým může být značka, agentura nebo síť influencerů, uzavře se společností smlouvu o vytvoření obsahu obsahujícího určitá sdělení nebo umístění produktu. V souladu s požadavky FTC se společnost snaží zajistit, aby všechny takové reklamy na webových stránkách byly jasně a viditelně zveřejněny.

I když je výměnou za to přijata kompenzace (tj. hotovost, bezplatný produkt, služby). sponzorované umístění obsahu, společnost sděluje svůj upřímný názor, zjištění, přesvědčení nebo zkušenosti s takovýmto umístěním obsah. Všechny názory vyjádřené na webových stránkách jsou názory tvůrce obsahu. Jakékoli tvrzení o produktu, statistika, nabídka nebo jiné prohlášení o produktu nebo službě by měly být ověřeny u výrobce, poskytovatele nebo dotyčné strany.

AFFILIATE MARKETING

Čas od času se Webová stránka může zapojit do affiliate marketingu. To znamená, že pokud k nákupu použijete přidružený odkaz, web obdrží provizi z tohoto nákupu. Vynakládáme veškeré úsilí k zajištění toho, aby byly přidružené odkazy zveřejněny v souladu s FTC.

Společnost je účastníkem programu Amazon Services LLC Associates Program, přidruženého reklamního programu, jehož cílem je poskytnout webu způsob, jak získat reklamní poplatky prostřednictvím reklamy a odkazů na Amazon.com. Jako spolupracovník Amazonu společnost vydělává z kvalifikovaných nákupů. Tento program využívá soubory cookie ke sledování za účelem přidělování provizí z těchto prodejů.

Společnost je také účastníkem affiliate programů provozovaných Commision Junction, ShareASale, Pepper Jam Network, Rakuten LinkShare, Viglink, Huckberry, Monthly Clubs a mnoha dalšími. Značky neustále přicházejí a odcházejí z různých affiliate programů, takže úplný seznam značek, se kterými máme affiliate vztah, by byl téměř nemožný.

UDĚLENÍ PRÁV

Udělujete společnosti celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukování, přizpůsobování, publikování, překladu a distribuci jakéhokoli obsahu, kterým na web přispíváte. To zahrnuje, ale není omezeno na text, obrázky a komentáře. Tato licence se vztahuje na všechna známá a budoucí média. Společnosti také udělujete právo udělovat sublicenci na tato práva a právo podat žalobu pro porušení těchto práv. Zveřejněním obsahu na webové stránce prohlašujete, že máte právo udělit tato oprávnění k použití takového obsahu webem, společností a nabyvateli sublicence společnosti.

OBSAH PŘISPĚNÝ NA WEBOVÉ STRÁNKY

Jakýkoli obsah, kterým přispíváte na webovou stránku, včetně, nikoli však výhradně, textu, obrázků, zvukového materiálu, komentářů, video materiálu a audiovizuálního materiálu, nesmí být nezákonné nebo nezákonné, nesmí porušovat zákonná práva žádné třetí strany a nesmí být způsobilé vést k právním krokům, ať už proti vám, společnosti nebo třetí osobě oslava. Přesnost, úplnost, poctivost, věcnost a zdvořilost komentářů není zaručena.

Společnost si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit: (i) jakýkoli materiál odeslaný na webové stránky; (ii) uloženy na serverech Společnosti; nebo (iii) hostované nebo zveřejněné na webových stránkách. Společnost nenese žádnou odpovědnost a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

Bez ohledu na práva Společnosti podle Smluvních podmínek se Společnost nezavazuje monitorovat odeslání veškerého obsahu nebo zveřejnění takového obsahu na webových stránkách a nenese za to odpovědnost obsah. Přidáním komentáře na webové stránce udělujete společnosti celosvětovou, trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou, nevýhradní, plně sublicencovatelnou licenci (licence) k používání, distribuci, reprodukování, úpravám, přizpůsobování, publikovat, překládat, veřejně provádět a veřejně zobrazovat své komentáře (celkové nebo jejich části) a začleňovat vaše komentáře do jiných děl v jakémkoli formátu nebo médiu, které je nyní známé nebo později vyvinuté.

ZÁSADY KOMENTÁŘŮ

Web společnosti a související účty na sociálních platformách vám mohou nabízet možnost zanechat komentáře nebo se jinak zapojit do příspěvků. Následující typy komentářů nebudou tolerovány a budou smazány:

 • Obsah chráněný autorským právem, který nevlastníte nebo nemáte zákonné právo jej používat
 • Hrubý nebo neuctivý obsah
 • Obtěžování zaměřené na jakéhokoli tvůrce obsahu nebo společnost
 • Spam
 • Projevy nenávisti
 • Urážlivé vůči společnosti nebo jakékoli třetí straně
 • Odkaz na nezákonné činy
 • Porušovat zákonná práva třetí strany

K určení, zda komentář porušuje tyto zásady pro komentáře, bude použito výhradní uvážení společnosti. Jakékoli komentáře, které porušují zásady, budou okamžitě smazány a nebudete mít žádné další vysvětlení, pokud bylo zjištěno, že váš komentář porušuje tyto zásady.

ŽÁDOSTI O STAŽENÍ

Webové stránky čas od času zveřejní obsah s obrázky z jiných webových stránek třetích stran. Jakékoli takové použití je podle zákonů o autorských právech považováno za fair use a je plně připsáno vlastníkovi, kdykoli je to možné. Pokud se domníváte, že vaše dílo chráněné autorskými právy bylo na webových stránkách použito způsobem, který představuje porušení autorských práv a nespadá do rámce fair use, zašlete prosím žádost prostřednictvím našeho Kontaktní stránka a obrázek odstraníme, jakmile to bude možné.

SDĚLENÍ

Pokud společnosti zašlete e-mail, zaregistrujete se k odběru naší e-mailové komunikace nebo poskytnete svůj e-mail společnosti jakýmkoli jiným způsobem, souhlasíte s přijímáním zpráv od společnosti elektronicky. Souhlasíte s tím, že všechna právní oznámení poskytovaná prostřednictvím elektronických prostředků společnosti splňují veškeré požadavky na písemné oznámení.

TŘETÍ STRANY

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou řízeny ani kontrolovány Společností. Prohlašujete a zaručujete, že jste si přečetli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi platnými smluvními podmínkami a zásadami pro jakoukoli webovou stránku třetí strany, která souvisí s vaším používáním webové stránky. Společnost nepřebírá žádnou kontrolu ani odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek třetích stran. Výslovně zbavujete společnost jakékoli odpovědnosti související s vaším používáním webových stránek třetí strany.

Před zapojením se do jakýchkoli schůzek, událostí nebo obchodních transakcí s jakýmikoli třetími stranami objevené prostřednictvím webových stránek nebo na ně odkazované, musíte dokončit veškeré nezbytné vyšetřování nebo náležitosti pečlivost. Pokud dojde ke sporu o jakékoli události nebo obchodní transakce s třetí stranou zjištěnou prostřednictvím nebo odkazované na Web, výslovně zbavujete Společnost jakékoli odpovědnosti za jakoukoli odpovědnost spor.

INFORMACE PRO DĚTI

Webové stránky vědomě neshromažďují žádné osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud se rodič nebo opatrovník domnívá, že Webová stránka má ve své databázi osobně identifikovatelné údaje dítěte mladšího 18 let, kontaktujte nás prosím okamžitě prostřednictvím našeho Kontaktní stránka a vynaložíme maximální úsilí k okamžitému odstranění takových informací z našich záznamů.

ŽÁDNÉ ZÁRUKY

Webová stránka je poskytována „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“, bez jakýchkoli prohlášení nebo záruk, vyjádřených nebo předpokládaných. Společnost neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ve vztahu k Webovým stránkám nebo informacím a materiálům na nich poskytovaným.

Společnost neposkytuje žádnou záruku, že webové stránky splní vaše požadavky; bude k dispozici nepřetržitě; bez chyb, včas a bez virů nebo chyb; nebo představuje plnou funkčnost, přesnost a spolehlivost webových stránek. Společnost vůči vám nenese odpovědnost za ztrátu jakéhokoli obsahu nebo materiálu nahraného nebo přenášeného prostřednictvím webových stránek.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST A JEJÍ ČINNÍCI, ZAMĚSTNANCI, AGENCI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DRŽITELÉ LICENCE A WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, VZNIKLÉ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTUJÍCÍ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, VÝNOSŮ, DAT NEBO POUŽITÍ VÁMI, AŤ NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍ TEORIE, PŘEČINKU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZÁRUKY ČI JINAK, I V PŘÍPADĚ, ŽE DRUHÁ STRANA BYLA NA MOŽNOST TAKOVÉHO UPOZORNĚNA ŠKODY.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BEZ OHLEDU NA JAKÝKOLI STATUT NEBO ZÁKON V OPAKU, JAKÉKOLI NÁROKY NEBO PŘÍČIN AKCE VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO POUŽITÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TÍMTO

WEBOVÉ STRÁNKY NEBO PODMÍNKY MUSÍ BÝT PODÁNY DO JEDNOHO (1) ROKU PO VZNIKNUTÍ TAKOVÉHO NÁROKU NEBO PŘÍČINY AKCE NEBO BÝT NAVŽDY PROBLÉMOVÁNY.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA DOPORUČENÉ PRODUKTY NEBO SLUŽBY

Berete na vědomí, že produkty nabízené na webových stránkách mohou obsahovat materiály, které by mohly být nebezpečné, pokud by se s nimi zacházelo nesprávně, a berete na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za jakékoli zranění osob nebo škody na majetku vyplývající z jakéhokoli použití nebo nesprávného použití jakýchkoli produktů, které získáte na základě doporučení prostřednictvím Webová stránka. Kromě toho berete na vědomí, že je vaší výhradní odpovědností vyhodnotit a provést náležitou náležitou péči před registrací nebo zakoupením jakékoli služby doporučené prostřednictvím webové stránky. Dále berete na vědomí, že produkty a služby nemusí být vhodné pro použití dětmi, a to výslovně převzít výhradní odpovědnost za poskytnutí přístupu k jakémukoli produktu jednotlivci mladšímu 18 let nebo služby. Tímto souhlasíte s tím, že nebudete používat produkty nebo služby k žádným nezákonným účelům a přebíráte veškerou odpovědnost za jakoukoli akci, kterou podniknete v souvislosti s jakoukoli akcí, která je v rozporu s jakýmkoli zákonem, pravidlem nebo nařízením území.

Podle oddílu 1789.3 občanského zákoníku státu Kalifornie obdrží uživatelé webových stránek v Kalifornii následující konkrétní upozornění o spotřebitelských právech: Jednotka pomoci při stížnostech divize Zákaznické služby kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti lze kontaktovat písemně na adrese 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814, nebo telefonicky na čísle 1-916-445-1254.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a chránit společnost, její členy, zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele, manažery a zástupce před a proti jakýmkoli ztrátám, nároky, žaloby, žaloby, závazky, závazky, náklady a výdaje (včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení), které společnost utrpí v důsledku nároky třetích stran na základě: (i) vaší nedbalosti nebo úmyslného pochybení, (ii) vašeho porušení jakéhokoli ustanovení Smluvních podmínek (včetně prohlášení nebo záruka); (iii) vámi připravené nebo poskytnuté materiály, včetně, nikoli však výhradně, jakýchkoli nároků na porušení nebo zneužití autorských práv, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství nebo jiného duševního vlastnictví nebo vlastnického práva, porušení práv na soukromí nebo publicitu nebo pomluvy nebo pomluva; nebo (iv) smrt, zranění osob nebo poškození majetku vyplývající z nebo souvisejících s vašimi závazky podle této smlouvy.

ARBITRÁŽ

Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu Texas bez odkazu na jeho ustanovení o kolizi právních předpisů. Jakékoli spory nebo nároky vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související nebo jejich porušení budou řešeny společností

arbitráž spravovaná Americkou arbitrážní asociací (“AAA”) podle jejích Pravidel komerční arbitráže, a rozsudek o nálezu vydaným rozhodcem (rozhodci) může být vydán u kteréhokoli soudu, který je k němu příslušný. Místo takového rozhodčího řízení bude ve Frisco, Texas. Strany se rovněž dohodly, že na řízení se použijí Volitelná pravidla AAA pro mimořádná ochranná opatření. Tato část poskytuje jediný prostředek pro řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z Podmínek, v souvislosti s nimi nebo souvisejících s Podmínkami. Bez ohledu na výše uvedené bude jakákoli žaloba směřující k soudnímu zdržení se nápravy předložena soudu a nebude se na ni vztahovat toto ustanovení.

STRANY SE VZDÁVAJÍ JAKÉHOKOLI PRÁVA UPLATŇOVAT JAKÉKOLI NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ JAKO ZÁSTUPCI NEBO ČLENU JAKÉKOLI TŘÍDY NEBO ZÁSTUPCE, S VÝJIMKOU, KDY JE TAKOVÉ ZŘEKNUTÍ SE ZÁKONA ZAKÁZÁNO NEBO JE SOUDU POVAŽOVÁNO ZA PROTI VEŘEJNOSTI POLITIKA. V ROZSAHU MÁ KAŽDÁ STRANA ZÁKON NEBO SOUD POVOLENO POSTUPOVAT V TŘÍDNÍ NEBO ZASTUPITELSKÉ ŽALOBĚ VŮČI DRUHÉ STRANĚ, STRANY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE: (I) PŘEVÁŽÍCÍ STRANA NEMÁ NÁROK NA VRÁCENÍ NÁKLADŮ ZA ADVOKÁTA NEBO NÁKLADŮ SPOJENÝCH S VYKONÁVÁNÍM TŘÍDNÍHO NEBO ZÁSTUPCOVÉHO ŽALU (BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI JINÉ USTANOVENÍ V TOMTO USTANOVENÍ DOHODA); A (II) STRANA, KTERÁ INICIATIVUJE NEBO SE ZÚČASTNÍ JAKO ČLEN TŘÍDY, NEBUDE VZTAHOVAT NÁROK ANI JINAK SE NEÚČASTNÍ ŽÁDNÉHO VYMÁHÁNÍ ZAJIŠTĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM TŘÍDY NEBO REPREZENTAČNÍ AKCE.

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Pokud se některé ustanovení podmínek považuje za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení budou oddělitelná a vymahatelná. Kromě toho bude v takovém případě nevymahatelné nebo neplatné ustanovení považováno za upravené v nezbytném rozsahu (i) učinit je platným a vymahatelným a (ii) poskytnout maximální možný účinek původnímu záměru ustanovení.

Podmínky vám nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, nicméně Podmínky může postoupit Společnost podle vlastního uvážení.

Podmínky jsou konečnou, úplnou a výhradní dohodou stran s ohledem na webovou stránku nabízenou společností a produkty prodávané společností.

Neschopnost společnosti uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení podle této smlouvy nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Jakékoli zřeknutí se Podmínek ze strany Webové stránky nebo

Společnost musí být písemná a podepsaná oprávněným zástupcem Společnosti.

Máte-li dotazy týkající se těchto Podmínek nebo nás potřebujete z jakéhokoli důvodu kontaktovat, navštivte naše Kontaktní stránka.

Poslední aktualizace: 14. dubna 2021

Překlopit
Podíl
tweet
Kolík
71 romantických valentýnských titulků pro lásku vašeho života

71 romantických valentýnských titulků pro lásku vašeho životaRůzné

PřeklopitPodíltweetKolíkpřes: Pexels / kreativitaV tomto příspěvku rozebíráme seznam Valentýnské titulky!Podělila jsem se o spoustu tipů, jak pomoci mužům a ženám s jejich problémy se seznamováním,...

Přečtěte si více
Více než 20 rybářských vlasců (návnada, která chytí její srdce)

Více než 20 rybářských vlasců (návnada, která chytí její srdce)Různé

PřeklopitPodíltweetKolíkpřes: Pexels / Uriel MontZachyťte s nimi srdce své ženy rybářské sběrné šňůry!Je to venkovní typ děvče a žije rybařením? Pak se s nimi vaše dívka určitě ztotožní vyzvednout ...

Přečtěte si více
5 nejlepších věcí, které můžete dělat ráno

5 nejlepších věcí, které můžete dělat ránoRůzné

KolíkPodíltweetPřeklopitpřes: Pexels / Aphiwat chuangchoemTento seznam co dělat ráno nastartuje váš den.Věř tomu nebo ne, 92 % vysoce produktivních lidí mít vlastní ranní rutina. Napsal jsem užiteč...

Přečtěte si více