Tingimused – Mantelligence

KÄESOLEVAD TINGIMUSED SISALDAVAD VAHEKÜLGKLALLIT, LAHTIÜTLUSI JA VASTUTUSE PIIRANGUID. PALUN VAATA HOOLIKALT ÜLE.

Järgmised tingimused (koos Boureston Media, Inc. Privaatsuspoliitika, ja mis tahes muud täiendavad eeskirjad või teade „Tingimused“) moodustavad Boureston Media vahelise lepingu, Inc ("Ettevõte") ja teie, kes juhib selle veebisaidi ja kõigi sellega seotud teenuste, sisu ja funktsionaalsus. See poliitika kehtib ettevõtte hallatava veebisaidi (edaspidi "veebisait") kohta.

Veebisaidi kasutamine tähendab, et nõustute järgmiste tingimustega ja nõustute nendega. Ettevõte jätab endale õiguse muuta, muuta, täiendada või ajakohastada oma veebisaiti, eeskirju ja käesolevaid nõudeid ja tingimusi. Neid tingimusi võidakse ette teatamata muuta. Kui te ei nõustu või ei nõustu mõne nende tingimuste osaga, ei tohi te veebisaiti kasutada. Veebisaidi mis tahes osa jätkuv kasutamine tähendab, et nõustute selliste tingimuste muudatustega. Peaksite nõuded ja tingimused perioodiliselt üle vaatama, et teha kindlaks, kas muudatusi on tehtud.

ÜLDINE LAHTIÜTLEMINE

Ettevõte on teinud kõik endast oleneva, et tagada, et kogu veebisaidil olev teave on postitamise kuupäeva seisuga tõene ja täpne. Võttes arvesse teabe olemust, ei pruugi hinnad ja saadavus teabele juurdepääsu ajal täpsed olla.

Ettevõte loobub vastutusest juhuslike või kaudsete kahjude eest ega võta endale vastutust ega vastuta mis tahes kaotuse või kahju eest, mida mis tahes isik on kandnud lehel esitatud teabe kasutamise tõttu Veebisait.

TEIE VASTUTUS

Veebisait on informatiivsel eesmärgil. Mõistate ja nõustute, et olete täielikult vastutav veebisaidil esitatud teabe kasutamise eest. Ettevõte ei anna mingeid esindusi, garantiisid ega garantiisid. Saate aru, et tulemused võivad inimestel erineda. Ettevõte ei vastuta veebisaidil esineda võivate vigade või puuduste eest.

VEEBILEHE KASUTAMINE

Kui pole märgitud teisiti, kuulub ettevõttele intellektuaalomand ja õigused kogu veebisaidil esitatud sisule ja materjalile, mida ta loob. Alloleva litsentsi kohaselt on kõik intellektuaalomandi õigused kaitstud.

Võite vaadata, alla laadida (ainult isiklikuks kasutamiseks ja vahemällu salvestamiseks) ja printida lehti oma isiklikuks kasutamiseks, järgides allpool ja mujal käesolevates nõuetes ja tingimustes sätestatud piiranguid.

Järgmised kasutusviisid ei ole lubatud:

 • Veebisaidi sisu avaldamine, välja arvatud juhul, kui sisu on spetsiaalselt ja selgesõnaliselt uuesti avaldamiseks kättesaadavaks tehtud;
 • Veebisaidi mis tahes sisu müük, rentimine või all-litsentsimine;
 • Veebisaidil oleva sisu reprodutseerimine või paljundamine ärilistel eesmärkidel;
 • Veebisaidil oleva mis tahes sisu muutmine, välja arvatud juhul, kui sisu on konkreetselt ja sõnaselgelt muutmiseks kättesaadavaks tehtud;
 • Veebisaidi sisu levitamine, välja arvatud juhul, kui sisu on konkreetselt ja sõnaselgelt edasi levitamiseks kättesaadavaks tehtud. Kasutajatel on lubatud sotsiaalmeediakanalites sisu jagada, kui see sisaldab linki veebisaidile.

Aeg-ajalt kasutab veebisait erinevaid pistikprogramme või vidinaid, et võimaldada sisu jagamist sotsiaalmeedia kanalite, e-posti või muude meetodite kaudu. Nende pistikprogrammide või vidinate kasutamine ei tähenda ettevõtte intellektuaalomandi õigustest loobumist. Selline kasutamine on piiratud litsents sisu taasavaldamiseks heakskiidetud sotsiaalmeediakanalites koos ettevõtte või selle konkreetse veebivaraga.

Te ei tohi veebisaiti kasutada viisil, mis põhjustab või võib kahjustada Veebilehte või kahjustab veebisaidile juurdepääsu kättesaadavust. Te ei tohi veebisaiti dekompileerida, pöördprojekteerida, lahti võtta ega muul viisil vähendada, välja arvatud juhul, kui selline tegevus on kohaldatava seadusega sõnaselgelt lubatud. Te ei tohi kasutada veebisaiti materjalide kopeerimiseks, salvestamiseks, hostimiseks, edastamiseks, saatmiseks, kasutamiseks, avaldamiseks ega levitamiseks, lingitud) mis tahes nuhkvara, arvutiviiruse, Trooja hobuse, ussi, klahvivajutuste logija, juurkomplekti ja/või muu kahjuliku koodiga või pahatahtliku tarkvara.

Te ei tohi teostada süstemaatilisi ega automatiseeritud andmete kogumise toiminguid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kraapimist, andmete kaevandamine, andmete ekstraheerimine või andmete kogumine veebisaidil või sellega seoses ilma ettevõtte selgesõnalise kirjaliku loata luba.

Te ei tohi kasutada veebisaiti soovimatute kommertsteadaannete edastamiseks või saatmiseks.

Te ei tohi veebisaiti kasutada kolmanda osapoole turunduseks ilma ettevõtte selgesõnalise kirjaliku loata.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Kõik ettevõtte pakutavad originaalmaterjalid kuuluvad ettevõttele. Kõik originaalmaterjalid on ette nähtud ainult teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Teil ei ole õigust kasutada ega üle anda ettevõtte intellektuaalomandit, välja arvatud juhul, kui ettevõte on seda kirjalikult lubanud või kui seda lubavad veebisaidi funktsioonide funktsioonid. Kogu intellektuaalomand jääb Ettevõtte omandiks. Litsentsi müümiseks, levitamiseks, reprodutseerimiseks, tuletatud teose ettevalmistamiseks, kuvamiseks või esitamiseks ei anta ega kaudselt. Ettevõttel on õigus selliste rikkumiste keelamiseks ettekirjutusele, et kaitsta end sellistest rikkumistest tuleneva kahju eest.

Teatud veebisaidil kuvatavad nimed, logod ja muud materjalid on ettevõtte intellektuaal vara, kuid mitte ainult, patendid, kaubamärgid, teenindusmärgid, ärisaladused, ärirõivad ja autoriõigused ("Ettevõtte IP"). Teil ei ole õigust kasutada ettevõtte IP-d ilma ettevõtte selgesõnalise nõusolekuta. Ettevõtte IP omandiõigus jääb ettevõttele ja te nõustute mitte esitama ühegi teise osapoole ettevõtte IP omandiõiguse kohta mingeid pretensioone ega väiteid.

Kõik ettevõtte kaubamärgid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, on kaitstud Ameerika Ühendriikide kaubamärgiseadusega.

ÕIGUSLIK KERGENDUS

Teate ja nõustute, et tingimuste teatud rikkumiste korral võib ettevõte kannatada korvamatu kahju, nii et ükski seadusega ette nähtud õiguskaitsevahend ei paku talle piisavat kaitset sellise kahju eest ega piisavat hüvitist selle eest. Sellest lähtuvalt nõustute, et ettevõttel on õigus saada mis tahes ettekirjutust ilma tagatist väljastamata, mille võib anda pädeva jurisdiktsiooni kohus.

AUTORIÕIGUS

Kui pole märgitud teisiti, kuuluvad veebisaidi kujundus, sisu ja kõik komponendid ettevõttele või kolmandatele isikutele ning need on on kaitstud Ameerika Ühendriikide ja rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega ning seda ei tohi uuesti kasutada ega uuesti avaldada ilma selgesõnalise kirjaliku loata.

Aeg-ajalt kasutab veebisait seaduslikult kolmandatele isikutele kuuluvaid ettevõtte teenustega seotud autoriõigustega kaitstud materjale. Need autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

KAUBAMÄRGID

Ettevõtte kaubamärke ja kaubanduslikku riietust ei tohi kasutada seoses ühegi toote või teenusega, mis ei ole ettevõtte oma, mis võib tekitada segadust tarbijatele või mis tahes viisil, mis halvustab või diskrediteerib Boureston Media Inc.-i, ettevõttele kuuluvaid või hallatavaid veebivarasid või sellel kuvatud eksperte. Veebisait.

Aeg-ajalt kasutab veebisait seaduslikult kolmandatele isikutele kuuluvaid kaubamärke, mis on seotud Ettevõtte teenustega. Need kaubamärgid on nende omanike omand.

FTC AVALIKUSTAMINE

Aeg-ajalt võib veebisait postitada reklaamija sponsoreeritud sisu. See tähendab, et reklaamija, kelleks võib olla bränd, agentuur või mõjutajate võrgustik, sõlmib ettevõttega lepingu teatud sõnumite või tootepaigutusega sisu loomiseks. Vastavalt FTC nõuetele püüab ettevõte tagada, et kõik sellised veebisaidil olevad reklaamid oleksid selgelt ja silmatorkavalt avalikustatud.

Kuigi selle eest saadakse hüvitist (st raha, tasuta toode, teenused). sponsoreeritud sisupaigutuse korral esitab ettevõte oma ausa arvamuse, järeldused, veendumused või kogemused sisu. Kõik veebisaidil avaldatud seisukohad on sisulooja omad. Kõik tootenõuded, statistika, hinnapakkumised või muud toote või teenuse kohta käivad esitused tuleb asjaomase tootja, teenusepakkuja või osapoolega kinnitada.

SIDUSTURUUNDUS

Aeg-ajalt võib veebisait tegeleda sidusettevõtte turundusega. See tähendab, et kui kasutate ostu sooritamiseks sidusettevõtte linki, saab veebisait selle ostu eest komisjonitasu. Tehtud kõik jõupingutused tagamaks, et sidusettevõtete lingid avalikustatakse kooskõlas FTC-ga.

Ettevõte osaleb programmis Amazon Services LLC Associates, mis on sidusreklaamiprogramm, mille eesmärk on pakkuda saidile võimalust teenida reklaamitasusid reklaamide ja linkide kaudu Amazon.com. Amazoni sidusettevõttena teenib ettevõte kvalifitseeruvate ostude pealt. See programm kasutab jälgimiseks küpsiseid, et määrata nende müügi eest komisjonitasu.

Ettevõte osaleb ka sidusprogrammides, mida juhivad Commision Junction, ShareASale, Pepper Jam Network, Rakuten LinkShare, Viglink, Huckberry, Monthly Clubs ja paljud teised. Brändid langevad pidevalt erinevatesse sidusprogrammidesse ja sealt välja, nii et täielik loetelu kaubamärkidest, millega meil on sidusettevõtte suhe, oleks peaaegu võimatu.

ÕIGUSTE ANDMINE

Annate ettevõttele ülemaailmse, tühistamatu, mitte-eksklusiivse ja kasutustasuta litsentsi kasutada, reprodutseerida, kohandada, avaldada, tõlkida ja levitada veebisaidile lisatud sisu. See hõlmab, kuid mitte ainult, teksti, pilte ja kommentaare. See litsents laieneb kõigile teadaolevatele ja tulevastele meediatele. Samuti annate ettevõttele õiguse neid õigusi all-litsentsida ja õiguse esitada hagi nende õiguste rikkumise eest. Sisu veebisaidile postitamisega kinnitate, et teil on õigus anda veebisaidi, ettevõtte ja ettevõtte all-litsentsiaatide jaoks sellise sisu kasutamiseks need load.

VEEBISAIDELE ANNATUD SISU

Mis tahes sisu, mida veebisaidile lisate, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, pildid, helimaterjal, kommentaarid, videomaterjal ja audiovisuaalne materjal, ei tohi olla ebaseaduslik või ebaseaduslik, ei tohi rikkuda ühegi kolmanda osapoole seaduslikke õigusi ega tohi põhjustada kohtumenetlust teie või ettevõtte või kolmanda vastu pidu. Kommentaaride täpsus, täielikkus, ausus, faktilisus ja viisakus ei ole garanteeritud.

Ettevõte jätab endale õiguse redigeerida või eemaldada: (i) mis tahes veebisaidile esitatud materjali; (ii) salvestatakse ettevõtte serveritesse; või (iii) hostitud või avaldatud veebisaidil. Ettevõte ei võta vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud sisu eest.

Olenemata Ettevõtte Tingimustest tulenevatest õigustest, ei kohustu Ettevõte jälgima kogu sisu veebisaidile esitamine või sellise sisu avaldamine veebisaidil ja ei vastuta selle eest sisu. Veebisaidil kommenteerides annate ettevõttele ülemaailmse, alalise, tühistamatu, kasutustasuta, mitteeksklusiivse, täielikult all-litsentseeritava litsentsi (litsentsid) kasutamiseks, levitamiseks, reprodutseerimiseks, muutmiseks, kohandamiseks, avaldada, tõlkida, avalikult esitada ja avalikult kuvada oma kommentaare (täielikult või osaliselt) ning lisada oma kommentaare teistesse teostesse mis tahes vormingus või meediumis, mis on praegu teada või hiljem välja töötatud.

KOMMENTEERIMISPOLIITIKA

Ettevõtte veebisait ja sellega seotud sotsiaalse platvormi kontod võivad pakkuda teile võimalust kommenteerida või muul viisil postitustega suhelda. Järgmist tüüpi kommentaare ei lubata ja need kustutatakse:

 • Autoriõigusega kaitstud sisu, mida te ei oma või mille kasutamiseks teil pole seaduslikku õigust
 • Ebaviisakas või lugupidamatu sisu
 • Ahistamine mis tahes sisulooja või ettevõtte vastu
 • Spämm
 • vihakõne
 • Ettevõtte või mis tahes kolmanda osapoole au teotav
 • Viidake ebaseaduslikele tegudele
 • Rikkuda kolmanda isiku seaduslikke õigusi

Ettevõte otsustab oma äranägemise järgi, kas kommentaar rikub seda kommenteerimispoliitikat. Kõik rikkuvad kommentaarid kustutatakse viivitamatult ja kui teie kommentaar leiti olevat käesolevaid eeskirju rikkunud, ei pea te seda rohkem selgitama.

EEMALDATUD TAOTLUSED

Aeg-ajalt avaldab veebisait sisu koos piltidega muudelt kolmandate osapoolte veebisaitidelt. Igasugune selline kasutamine loetakse autoriõiguse seaduste kohaselt õiglaseks kasutamiseks ja see omistatakse võimaluse korral täielikult omanikule. Kui arvate, et teie autoriõigustega kaitstud teost on veebisaidil kasutatud viisil, mis kujutab endast autoriõiguste rikkumist ja jääb õiglasest kasutamisest väljapoole, saatke päring meie veebisaidi kaudu. Kontakti leht ja eemaldame pildi niipea kui võimalik.

KOMMUNIKATSIOON

Kui saadate ettevõttele e-kirja, registreerute meie meilisuhtluseks või edastate oma e-posti mõnel muul viisil ettevõttele, nõustute saama ettevõttelt teateid elektrooniliselt. Nõustute, et kõik ettevõtte elektroonilisel teel edastatud juriidilised teated vastavad kõigile kirjaliku teatamise nõuetele.

KOLMANDAD OSAPOOLED

Veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, mida ettevõte ei juhi ega kontrolli. Kinnitate ja garanteerite, et olete läbi lugenud kõik kohaldatavad tingimused ja poliitikad mis tahes kolmanda osapoole veebisaidi jaoks, mis on seotud teie veebisaidi kasutamisega, ning nõustute nendega. Ettevõte ei võta kolmandate osapoolte saitide sisu üle kontrolli ega vastutust. Olete selgesõnaliselt vabastanud ettevõtte mis tahes vastutusest, mis on seotud kolmanda osapoole veebisaidi kasutamisega.

Enne mis tahes kohtumistel, üritustel või äritehingutes osalemist mis tahes kolmandate isikutega veebisaidi kaudu avastatud või sellel lingitud, peate lõpetama mis tahes vajaliku uurimise või tähtaja hoolsus. Kui toimub vaidlus mis tahes sündmuste või äritehingute pärast kolmanda osapoolega, mille kaudu avastati või veebisaidil lingitud, hoiate ettevõtet selgesõnaliselt kahjutuks mis tahes vastutusest vaidlus.

LASTE TEAVE

Veebisait ei kogu alla 18-aastastelt lastelt teadlikult isikut tuvastavat teavet. Kui vanem või eestkostja usub, et veebisaidi andmebaasis on alla 18-aastase lapse isikut tuvastavat teavet, võtke meiega viivitamatult ühendust meie Kontakti leht ja anname endast parima, et selline teave oma registritest kiiresti eemaldada.

GARANTIID EI OLE

Veebisaiti pakutakse "nagu on" ja "nagu saadaval" ilma otsese või kaudse kinnituseta või garantiideta. Ettevõte ei anna Veebisaidiga ega sellel esitatud teabe ja materjalidega seoses mingeid kinnitusi ega garantiisid.

Ettevõte ei garanteeri, et veebisait vastab teie nõuetele; on katkematult saadaval; veavaba, õigeaegne ja viiruste või vigadeta; või esindab veebisaidi täielikku funktsionaalsust, täpsust ja usaldusväärsust. Ettevõte ei vastuta teie ees veebisaidi kaudu üles laaditud või edastatud sisu või materjali kaotsimineku eest.

VASTUTUSE PIIRANG

SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAS EI VASTUTA ETTEVÕTE JA SELLE AMETNIKUD, TÖÖTAJAD, AGENDID, SIDUSÜHINGUD, LITSENTSID JA VEEBIHOSTITUTE TEENUSED ÜHTEGI OTSETE, KAASAJUSLIKUD, JUHUSLIKUD, KAUDSED, EESMÄRKILISED, KARISTUSLIKUD VÕI ERIKAHJUD, KUI PÕHJUSTATUD, SEALHULGAS KASUMI, TULU, ANDMETE VÕI KASUTAMISE KAOTAMINE TEIE POOLT, KAS LEPINGU TEOORIA ALUSEL, KAHVETUS (SH HOOLETUS), GARANTII VÕI MUUL POOLT, ISEGI KUI TEISE POOLE ON SELLE VÕIMALUSEST TEAVITATUD KAHJUSTUSED.

NÕUSTATE SELLEGA, et olenemata MISEST VASTU PÕHJUSEST VÕI SEADUSEST, SELLE KASUTAMIST TULENEVAD VÕI SELLEGA SEOTUD NÕUDED VÕI MEETME PÕHJUSED

VEEBISAIT VÕI TINGIMUSED TULEB ESITADA ÜHE (1) AASTA JOOKSUL, PÄRAST SELLE NÕUETE VÕI MEETMETE PÕHJUSTE TEKKIMIST VÕI OLEMA IGAVESTI AEGUNUD.

SOOVITATATUD TOODETE VÕI TEENUSTE EEST VASTUTUSEST LOOBUMINE

Mõistate, et veebisaidil pakutavad tooted võivad sisaldada materjale, mis võivad ebaõige käitlemise korral olla ohtlikud, ja nõustute, et ettevõte on ei vastuta isiku- ega varakahjude eest, mis tulenevad mis tahes toodete mis tahes kasutamisest või väärkasutamisest, mille olete soetanud läbi soovituse. Veebisait. Lisaks tunnistate, et teie ainuvastutus on hinnata ja läbi viia asjakohane hoolsuskohustus enne veebisaidi kaudu soovitatud teenuse registreerumist või ostmist. Lisaks tunnistate, et tooted ja teenused ei pruugi olla lastele kasutamiseks sobilikud ja teie selgesõnaliselt võtavad ainuvastutuse alla 18-aastastele isikutele juurdepääsu tagamise eest mis tahes toodetele või teenuseid. Käesolevaga nõustute mitte kasutama tooteid või teenuseid ebaseaduslikel eesmärkidel ja võtate endale kogu vastutuse mis tahes tegevuse eest, mida teete mis tahes tegevuse eest, mis on vastuolus mis tahes seaduse, reegli või määrusega territooriumil.

California tsiviilseadustiku jaotise 1789.3 kohaselt saavad California veebisaidi kasutajad järgmise konkreetse tarbijaõiguste teatise: osakonna kaebuste lahendamise üksus. California tarbijaasjade osakonna tarbijateenistustega saab ühendust võtta kirjalikult aadressil 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814, või telefoni teel aadressil 1-916-445-1254.

HÜVITUS

Nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma ettevõtet, selle liikmeid, töötajaid, ametnikke, direktoreid, juhte ja agente kahjutuna kõigi kahjude eest, nõuded, hagid, hagid, kohustused, kohustused, kulud ja kulud (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud ja kulud), mida ettevõte kannatab kolmandate isikute nõuded, mis põhinevad: (i) teie hooletusel või tahtlikul üleastumisel, (ii) teie nõuete ja tingimuste mis tahes sätte (sealhulgas esindus) rikkumisel või garantii); (iii) teie koostatud või pakutud materjalid, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes nõuded autoriõiguse, kaubamärgi, patendi, ärisaladuse või muu intellektuaalomandi või omandiõiguse, eraelu puutumatuse või avalikustamise õiguste rikkumine või laimamine või laimamine; või (iv) surm, kehavigastus või varakahju, mis tuleneb või on seotud teie käesolevast tulenevatest kohustustest.

VAHEKOHUS

Tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Texase osariigi seadustele, viitamata selle kollisiooninormidele. Kõik Tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused või nõuded või nende rikkumine lahendatakse

vahekohtumenetlust, mida haldab Ameerika Arbitraažiassotsiatsioon (AAA) oma kaubanduslike vahekohtureeglite alusel, ja vahekohtuniku(te) tehtud otsuse kohta võib otsuse teha igas selle jurisdiktsiooni all olevas kohtus. Sellise vahekohtu toimumise koht on Frisco, Texas. Samuti lepivad pooled kokku, et menetlusele kohaldatakse AAA erakorraliste kaitsemeetmete valikureegleid. See jaotis pakub ainsaks abinõuks nõuetest ja tingimustest tulenevate, nendega seotud või nendega seotud vaidluste lahendamiseks. Olenemata eeltoodust esitatakse kõik ettekirjutust taotlevad hagid kohtule ja nende suhtes see säte ei kehti.

POOLED LOOTAVAD MISTAGILISEST ÕIGUSEST ESINDAJA VÕI LIIKME KLASSI VÕI TEISE POOLE VASTU ESINDAJA VÕI NÕUETE ESITAMISEST. ESINDUSHAGI, VÄLJA ARVATUD KUI SELLINE LOOBUMINE ON SEADUSEGA KEELATUD VÕI SEADUSKOHUS LUBATUD AVALIKUSE VASTU POLIITIKA. KUIDAS, KUIDAS KUMMALT POOLT ON SEADUSE VÕI ÕIGUSKOHUS LUBATUD TEISE VASTU VÕI ESINDAJA VASTU LUBATUD HAGI ESITADA, LEPPID POOLED KOKKU, ET: (I) VALIKUD OSAPOOL EI OLE ÕIGUST TAGASIDA JUURISTASUD VÕI KULU, MIS SEOTUD KLASSI VÕI ESINDUSMEETMETE VÕI ESINDUSMEETMETE TEOSTAMISEGA (VAATAMATA SELLES MUUD SÄTETED LEPING); JA (II) OSAPOOL, KES ALGATAB VÕI OSALEB KLASSI LIIKMENA, EI ESITA NÕUETET VÕI OSALE MUULISELT ÜHGIGI KLASSI VÕI ESINDAJAMEETMETE LÄBI TAGATUD TAASTAMISES.

MITMESUGUSED SÄTTED

Kui mõni tingimuste säte loetakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, on ülejäänud sätted eraldatavad ja täitmisele pööratavad. Lisaks loetakse sellisel juhul jõustamatu või kehtetu säte vajalikul määral muudetuks. (i) muuta see kehtivaks ja jõustatavaks ning (ii) anda sätte algsele eesmärgile võimalikult täielik mõju.

Tingimusi ei tohi te määrata ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta, kuid ettevõte võib tingimusi määrata oma äranägemise järgi.

Tingimused on poolte lõplik, täielik ja eksklusiivne leping ettevõtte pakutava veebisaidi ja tema müüdavate toodete kohta.

Ettevõtte suutmatus kasutada või jõustada mis tahes käesolevast tulenevat õigust või sätet ei tähenda sellest õigusest või sättest loobumist. Tingimustest loobumine veebisaidi või

Ettevõte peab olema kirjalik ja allkirjastatud Ettevõtte volitatud esindaja poolt.

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi või soovite meiega mingil põhjusel ühendust võtta, külastage meie veebisaiti Kontakti leht.

Viimati värskendatud: 14. aprill 2021

Pöörake
Jaga
Säuts
Pin
Kuidas alustada vestlust oma crushiga

Kuidas alustada vestlust oma crushigaMiscellanea

PöörakeJagaSäutsPinkaudu: Pexels / Mizuno KSelles artiklis õpetan teile kuidas alustada vestlust oma armukesega.Kohtingueksperdina avaldatakse sellistel saitidel nagu Tema Norm ja ÜlesJourney, Saan...

Loe rohkem
25 4. juuli Trivia küsimused ja vastused (isamaaline viktoriin)

25 4. juuli Trivia küsimused ja vastused (isamaaline viktoriin)Miscellanea

5 AktsiadPin4Jaga1PöörakeSäutskaudu: Unsplash / Amarnath TadeKui arvate, et teate Ameerika ajaloost kõike, mida on vaja teada, võiksite selles kätt proovida 4. juuli tühiasi.Nendele vastates trivia...

Loe rohkem
20+ lõbusat virtuaal- ja veebikohtumisideed [2023]

20+ lõbusat virtuaal- ja veebikohtumisideed [2023]Miscellanea

PöörakeJagaSäutsPinkaudu: Pexels / ROMAN ODINTSOVOtsin lõbusate asjade nimekirja Interneti-kohtingu ideed?Tänapäeva maailmas on lõbus kohting läbi videokõne võimalikum kui kunagi varem. Kohtingueks...

Loe rohkem