תנאים והגבלות - Mantelligence

תנאים אלה מכילים סעיף בוררות, ויתור והגבלות אחריות. אנא עיין בזהירות.

התנאים הבאים (יחד עם Boureston Media, Inc. מדיניות הפרטיות, וכל מדיניות משלימה אחרת או הודעה "תנאים והגבלות") מהווים הסכם בין Boureston Media, Inc ("החברה"), ואתה השולטים בשימוש שלך באתר זה ובכל השירותים, התוכן והשירותים הקשורים בו פונקציונליות. מדיניות זו חלה על האתר המנוהל על ידי החברה ("האתר").

השימוש שלך באתר מהווה הסכמה והסכמה שלך לתנאים וההגבלות הבאים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לשנות, לתקן או לעדכן את אתר האינטרנט שלה, מדיניות ותנאים והגבלות אלה. תנאים והגבלות אלה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם או אינך מקבל כל חלק מהתנאים וההגבלות הללו, אסור לך להשתמש באתר. המשך השימוש שלך בכל חלק באתר מהווה את הסכמתך לשינויים כאמור בתנאים וההגבלות. עליך לעיין בתנאים וההגבלות מעת לעת כדי לקבוע אם בוצעו שינויים כלשהם.

כתב ויתור כללי

החברה עשתה כל מאמץ לוודא שכל המידע באתר נכון ומדויק נכון למועד הפרסום. בהתחשב באופי המידע, ייתכן שהמחירים והזמינות לא יהיו מדויקים כאשר אתה ניגש למידע.

החברה מתנערת מאחריות לנזק מקרי או תוצאתי ואינה נוטלת אחריות או אחריות לכל אובדן או נזק שייגרם לאדם כלשהו כתוצאה משימוש במידע המסופק ב- אתר אינטרנט.

האחריות שלך

האתר מיועד למטרות מידע. אתה מבין ומסכים כי אתה אחראי באופן מלא לשימושך במידע המסופק באתר. החברה אינה מציגה מצגים, אחריות או ערבויות. אתה מבין שהתוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם. החברה אינה נושאת באחריות לטעויות או השמטות שעלולות להופיע באתר.

שימוש באתר

אלא אם צוין אחרת, החברה מחזיקה בקניין הרוחני והזכויות על כל התכנים והחומר שהיא יוצרת המוצגים באתר. בכפוף לרישיון למטה, כל זכויות הקניין הרוחני שמורות.

אתה רשאי להציג, להוריד (לשימוש אישי ולמטרות שמירה במטמון בלבד), ולהדפיס דפים לשימושך האישי, בכפוף להגבלות המפורטות להלן ובמקומות אחרים בתנאים והגבלות אלה.

השימושים הבאים אינם מותרים:

 • רפובליקה של תוכן מהאתר, אלא אם התוכן זמין באופן ספציפי ומפורש לפרסום מחדש;
 • מכירה, השכרה או רישיון משנה של כל תוכן מהאתר;
 • שכפול או שכפול של כל תוכן באתר למטרות מסחריות;
 • שינוי של כל תוכן באתר, אלא אם כן התוכן זמין באופן ספציפי ומפורש לשינוי;
 • הפצה מחדש של תוכן האתר, אלא אם כן התוכן זמין באופן ספציפי ומפורש להפצה מחדש. משתמשים רשאים לשתף תוכן בערוצי מדיה חברתית, כל עוד כלול קישור לאתר.

מעת לעת, האתר ישתמש בתוספים או ווידג'טים שונים על מנת לאפשר שיתוף תוכן באמצעות ערוצי מדיה חברתית, דואר אלקטרוני או שיטות אחרות. השימוש בתוספים או ביישומונים אלו אינו מהווה ויתור כלשהו על זכויות הקניין הרוחני של החברה. שימוש כזה הוא רישיון מוגבל לפרסום מחדש של התוכן בערוצי המדיה החברתית המאושרים, עם קרדיט מלא לחברה או לרכוש המקוון הספציפי שלה.

אין להשתמש באתר באופן שגורם, או עלול לגרום, נזק לאתר או פוגע בזמינות הגישה לאתר. אין לבצע דה-קומפילציה, הנדסה לאחור, לפרק או לצמצם בכל דרך אחרת את האתר, אלא במידה שפעילות כזו מותרת במפורש על פי החוק החל. אין להשתמש באתר כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר המורכב מ(או שהוא מקושרים ל) כל תוכנת ריגול, וירוס מחשב, סוס טרויאני, תולעת, לוגר הקשות, rootkit ו/או קוד מזיק או זדוני אחר תוֹכנָה.

אסור לך לבצע פעולות איסוף נתונים שיטתיות או אוטומטיות, לרבות, אך לא רק גרידה, כריית נתונים, חילוץ נתונים או איסוף נתונים באתר או בקשר אליו ללא כתוב מפורש של החברה רְשׁוּת.

אין להשתמש באתר כדי לשדר או לשלוח כל תקשורת מסחרית לא רצויה.

אין להשתמש באתר לשיווק של צד שלישי ללא אישור מפורש בכתב של החברה.

קניין רוחני

כל החומרים המקוריים שסופקו על ידי החברה הם בבעלות החברה. כל חומר מקורי מסופק לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אינך מורשה להשתמש או להעביר כל אחד מהקניין הרוחני של החברה, למעט כפי שהחברה מאפשרת בכתב או כפי שמתיר הפונקציונליות של תכונות האתר. כל הקניין הרוחני נשאר בבעלות החברה. לא ניתן או משתמע רישיון למכור, להפיץ, לשכפל, להכין יצירה נגזרת, להציג או לבצע. החברה תהיה זכאית לסעד של צו מניעה לאסור כל הפרה כזו כדי להגן מפני הנזק של הפרות אלה.

חלק מהשמות, הלוגו וחומרים אחרים המוצגים באתר מהווים אינטלקטואל של החברה רכוש, אך לא רק, פטנטים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סודות מסחריים, לבוש מסחרי וזכויות יוצרים ("IP החברה"). אינך מורשה להשתמש בכל IP של החברה ללא הסכמה מפורשת של החברה. הבעלות על הקניין הרוחני של החברה נשארת בידי החברה ואתה מסכים לא להעלות טענות או הצהרות כלשהן לגבי הבעלות של כל צד אחר על הקניין הרוחני של החברה.

כל הסימנים המסחריים של החברה, בין אם הם רשומים ובין אם לא, מוגנים על ידי חוק הסימנים המסחריים של ארצות הברית.

הקלה שווה

אתה מאשר ומסכים שבמקרה של הפרות מסוימות של התנאים וההגבלות, החברה עלולה לסבול בלתי הפיכה פגיעה, כך ששום סעד לפי החוק לא יעניק לה הגנה נאותה מפני, או פיצוי הולם עבור, פגיעה כזו. לפיכך, אתה מסכים שהחברה תהיה זכאית לכל סעד של צו מניעה, ללא צורך בהפקדת ערובה, כפי שניתן על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת.

זכויות יוצרים

אלא אם צוין אחרת, העיצוב, התוכן וכל רכיבי האתר הם זכויות יוצרים בבעלות החברה או צדדים שלישיים והם מוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים של ארצות הברית והבינלאומיים ואין לעשות בהם שימוש חוזר או לפרסם מחדש ללא אישור מפורש בכתב.

מעת לעת, האתר יעשה שימוש חוקי בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים בבעלות צדדים שלישיים הקשורים לשירותי החברה. זכויות יוצרים אלו הן רכושם של בעליהם.

סימני מסחר

אין להשתמש בסימנים המסחריים ובלבוש המסחרי של החברה בקשר עם כל מוצר או שירות שאינם של החברה, בכל דרך העלולה לגרום לבלבול בין צרכנים, או בכל דרך שמזלזלת או מבזה את Boureston Media Inc., כל נכס מקוון בבעלות החברה או בניהולה, או המומחים המופיעים באתר אתר אינטרנט.

מעת לעת, האתר יעשה שימוש חוקי בסימנים מסחריים בבעלות צדדים שלישיים הקשורים לשירותי החברה. סימנים מסחריים אלה הם הרכוש המתאים של בעליהם.

חשיפה של FTC

מעת לעת, האתר עשוי לפרסם תוכן ממומן ממפרסם. המשמעות היא שמפרסם, שעשוי להיות מותג, סוכנות או רשת משפיעה, יתקשר עם החברה כדי ליצור תוכן הכולל מסרים מסוימים או מיקום מוצר. בהתאם לדרישות ה-FTC, החברה משתדלת להבטיח שכל הפרסומות הללו באתר ייחשפו בצורה ברורה ובולטת.

למרות שפיצוי (כלומר מזומן, מוצר חינם, שירותים) מתקבל בתמורה לכך מיקום תוכן ממומן, החברה נותנת את דעתה הכנה, ממצאיה, אמונות או חוויות בנושא זה תוֹכֶן. כל הדעות המובעות באתר הן של יוצר התוכן. כל תביעת מוצר, סטטיסטיקה, ציטוט או ייצוג אחר לגבי מוצר או שירות צריכים להיות מאומתים מול היצרן, הספק או הגורם הרלוונטי.

שיווק שותפים

מעת לעת, האתר עשוי לעסוק בשיווק שותפים. המשמעות היא שאם תשתמש בקישור שותף לביצוע רכישה, האתר יקבל עמלה על אותה רכישה. נעשה כל המאמצים להבטיח שקישורי שותפים ייחשפו בהתאם ל-FTC.

החברה משתתפת בתוכנית Amazon Services LLC Associates, תוכנית פרסום שותפים שנועדה לספק אמצעי לאתר להרוויח עמלות פרסום על ידי פרסום וקישורים אל Amazon.com. בתור עמית אמזון, החברה מרוויחה מרכישות מתאימות. תוכנית זו משתמשת בעוגיות למעקב לצורך הקצאת עמלה על מכירות אלו.

החברה גם משתתפת בתוכניות השותפים המופעלות על ידי Commision Junction, ShareASale, Pepper Jam Network, Rakuten LinkShare, Viglink, Huckberry, Monthly Clubs ועוד רבים אחרים. מותגים נכנסים ויוצאים ללא הרף מתוכניות שותפים שונות, כך שרשימה מלאה של המותגים שיש לנו איתם קשרי שותפים תהיה כמעט בלתי אפשרית.

הענקת זכויות

אתה מעניק לחברה רישיון כלל עולמי, בלתי חוזר, לא בלעדי, ללא תמלוגים להשתמש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ כל תוכן שאתה תורם לאתר. זה כולל, אך לא מוגבל ל, טקסט, תמונות והערות. רישיון זה חל על כל אמצעי התקשורת הידועים והעתידיים. כמו כן, אתה מעניק לחברה את הזכות להעניק רישיון משנה לזכויות אלה ואת הזכות להגיש תביעה בגין הפרת זכויות אלה. על ידי פרסום תוכן לאתר, אתה מצהיר שיש לך את הזכות להעניק הרשאות אלה לשימוש בתוכן כזה על ידי בעלי רישיונות המשנה של האתר, החברה והחברה.

התוכן נתרם לאתר

כל תוכן שאתה תורם לאתר, לרבות, אך לא רק טקסט, תמונות, חומר אודיו, הערות, חומר וידאו וחומר אודיו-ויזואלי, לא חייב להיות בלתי חוקי או בלתי חוקי, אסור להפר זכויות משפטיות של צד שלישי כלשהו, ​​ואסור שיוכל להוביל לתביעה משפטית בין אם נגדך או נגד החברה או נגד שלישי מפלגה. הדיוק, השלמות, היושר, העובדתיות והנימוס של הערות אינן מובטחות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך או להסיר: (i) כל חומר שיוגש לאתר; (ii) מאוחסן בשרתי החברה; או, (iii) מתארח או מתפרסם באתר. החברה אינה לוקחת אחריות ואינה נושאת באחריות לכל תוכן שפורסם על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו.

על אף זכויות החברה על פי התנאים וההגבלות, החברה אינה מתחייבת לפקח על הגשת כל התוכן לאתר או פרסום תוכן כזה באתר ואינה אחראית לכך תוֹכֶן. בהתייחסות לאתר, אתה מעניק לחברה רישיון חובק עולם, תמידי, בלתי הפיך, ללא תמלוגים, לא בלעדי, מלא ברישיון משנה להשתמש, להפיץ, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, להופיע בפומבי ולהציג בפומבי את ההערות שלך (כולן או חלקן) ולשלב את ההערות שלך ביצירות אחרות בכל פורמט או מדיום ידוע כעת או שפותח מאוחר יותר.

מדיניות תגובות

אתר האינטרנט של החברה וחשבונות הפלטפורמה החברתית המשויכים עשויים להציע לך אפשרות להשאיר הערות או לעסוק בדרך אחרת בפוסטים. סוגי ההערות הבאים לא יסבלו והם יימחקו:

 • תוכן המוגן בזכויות יוצרים שאינו בבעלותך או שאינך בעל הזכות החוקית להשתמש בו
 • תוכן גס או לא מכבד
 • הטרדה המופנית כלפי כל יוצר תוכן או חברה
 • ספאם
 • דברי שנאה
 • לשון הרע כלפי החברה או כל צד שלישי
 • התייחסות למעשים בלתי חוקיים
 • הפרת זכויות משפטיות של צד שלישי

שיקול דעתה הבלעדי של החברה ישמש כדי לקבוע אם הערה מפרה את מדיניות הערות זו. כל הערה שמפרה תימחק מיידית ולא יינתן לך הסבר נוסף אם נקבע שההערה שלך מפרה את מדיניות זו.

בקשות הסרה

מעת לעת, האתר יפרסם תוכן עם תמונות מאתרי צד שלישי אחרים. כל שימוש כזה נחשב לשימוש הוגן על פי חוקי זכויות היוצרים ומיוחס במלואו לבעלים במידת האפשר. אם אתה סבור כי נעשה שימוש בעבודתך המוגנת בזכויות יוצרים באתר באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים ונופל מחוץ לשימוש הוגן, אנא שלח בקשה דרך שלנו עמוד צור קשר ואנו נסיר את התמונה בהקדם האפשרי.

תִקשׁוֹרֶת

אם אתה שולח לחברה דוא"ל, נרשם לתקשורת הדוא"ל שלנו, או מספק את הדוא"ל שלך לחברה בכל דרך אחרת, אתה מסכים לקבל תקשורת מהחברה באופן אלקטרוני. אתה מסכים שכל ההודעות המשפטיות המסופקות באמצעים אלקטרוניים מהחברה עומדות בכל דרישה להודעה בכתב.

צד שלישי

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי שאינם נשלטים או נשלטים על ידי החברה. אתה מצהיר ומתחייב שקראת ומסכים להיות מחויב לכל התנאים וההגבלות והמדיניות החלים עבור כל אתר אינטרנט של צד שלישי המתייחס לשימוש שלך באתר. החברה אינה נוטלת על עצמה שליטה או אחריות על התוכן של אתרי צד שלישי כלשהם. אתה מבטל את החברה במפורש מכל אחריות הקשורה לשימוש שלך באתר אינטרנט של צד שלישי.

לפני השתתפות בפגישות, אירועים או עסקאות מסחריות עם צדדים שלישיים כלשהם שנתגלתה דרך האתר או מקושרת באתר, עליך להשלים כל חקירה או חקירה נדרשת חָרִיצוּת. אם יש מחלוקת על אירועים או עסקאות מסחריות כלשהן עם צד שלישי שנתגלו באמצעות או המקושר באתר, אתה מטיל את החברה במפורש מפגיעה מכל אחריות מכל סוג שהוא מַחֲלוֹקֶת.

מידע לילדים

האתר אינו אוסף ביודעין מידע אישי מזהה מילדים מתחת לגיל 18. אם הורה או אפוטרופוס סבורים שלאתר יש מידע אישי מזהה של ילד מתחת לגיל 18 במסד הנתונים שלו, אנא פנה אלינו באופן מיידי באמצעות עמוד צור קשר ואנו נעשה את מיטב המאמצים שלנו כדי להסיר מיידית מידע כזה מהרישומים שלנו.

אין אחריות

האתר מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין" ללא כל מצג או התחייבות, מפורשת או משתמעת. החברה אינה מציגה מצגים או אחריות ביחס לאתר, או למידע ולחומרים הניתנים בו.

החברה אינה מתחייבת שהאתר יעמוד בדרישותיך; יהיה זמין ללא הפרעה; ללא שגיאות, בזמן וללא וירוסים או באגים; או מייצג את מלוא הפונקציונליות, הדיוק והאמינות של האתר. החברה אינה אחראית כלפיך לאובדן של כל תוכן או חומר שהועלה או מועבר דרך האתר.

הגבלת אחריות

במידה המותרת על פי חוק, החברה ונושאי המשרה שלה, עובדים, סוכנים, שותפים, בעלי רישיונות ושירותי אירוח אתרים לא יהיו אחראים לכל ישיר, נזקים תוצאתיים, מקריים, עקיפים, לדוגמה, עונשיים או מיוחדים מכל סוג שהוא, נגרם ככל הניתן, כולל אובדן רווחים, הכנסות, נתונים או שימוש, שנגרמו על ידך, בין אם על פי תורת החוזה, עוולה (כולל רשלנות), אחריות או אחרת, גם אם הצד השני קיבל הודעה על האפשרות של כזה נְזִיקִין.

אתה מסכים שבלי קשר לכל חוק או חוק להיפך, כל טענה או עילה לפעולה הנובעים או קשורים לשימוש זה

יש להגיש את האתר או את התנאים וההגבלות בתוך שנה אחת (1) לאחר שעלו תביעה או סיבת פעולה כזו או שייחסמו לצמיתות.

ויתור על אחריות עבור מוצרים או שירותים מומלצים

אתה מבין שמוצרים המוצעים באתר עשויים להכיל חומרים שעלולים להיות מסוכנים אם יטופלו בצורה לא נכונה, ואתה מאשר שהחברה אינה אחראית לכל פגיעה אישית או נזק לרכוש הנובעים מכל שימוש או שימוש לרעה במוצרים שאתה רוכש כתוצאה מהמלצה דרך אתר אינטרנט. בנוסף, אתה מאשר כי באחריותך הבלעדית להעריך ולבצע בדיקת נאותות מתאימה לפני ההרשמה או רכישת השירות המומלץ דרך האתר. בנוסף, אתה מאשר כי ייתכן שמוצרים ושירותים לא יתאימו לשימוש על ידי ילדים, ואתה מפורש לשאת באחריות הבלעדית לספק לכל אדם מתחת לגיל 18 גישה לכל מוצר או שירותים. אתה מסכים בזאת לא להשתמש במוצרים או בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית ואתה נוטל על עצמך כל אחריות על כל פעולה שתבצע עבור כל פעולה המנוגדת לכל חוק, כלל או תקנה של כל חוק שֶׁטַח.

על פי סעיף 1789.3 של הקוד האזרחי של קליפורניה, המשתמשים בקליפורניה באתר מקבלים את הודעת זכויות הצרכן הספציפית הבאה: היחידה לסיוע בתלונות של חטיבת ניתן ליצור קשר עם שירותי הצרכנים של המחלקה לענייני צרכנות בקליפורניה בכתב בכתובת 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814, או בטלפון בכתובת 1-916-445-1254.

שִׁפּוּי

אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק את החברה, חבריה, עובדיה, נושאי המשרה, הדירקטורים, המנהלים והסוכנים שלה ללא פגיעה מכל הפסד ומול כל הפסד, תביעות, תביעות, פעולות, התחייבויות, התחייבויות, עלויות והוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות סבירות) מהן סובלת החברה כתוצאה מכך תביעות של צד שלישי המבוססות על: (i) רשלנותך או התנהגות בלתי הולמת בכוונה, (ii) הפרתך של כל תנאי של התנאים וההגבלות (כולל ייצוג או אחריות); (iii) חומרים שהוכנו או סופקו על ידך, לרבות, אך לא רק, תביעות כלשהן של הפרה, או ניצול לרעה של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי או קניין רוחני אחר או זכות קניינית, הפרה של זכויות הפרטיות או הפרסום, או לשון הרע או עֲלִילָה; או (iv) מוות, פציעה אישית או נזק לרכוש הנובעים או קשורים להתחייבויותיך להלן.

בוררות

התנאים וההגבלות ינוהלו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת טקסס ללא התייחסות להוראות ניגוד החוק שלה. כל מחלוקת או תביעה הנובעת או קשורה לתנאים וההגבלות, או להפרתם, תיושב על ידי

בוררות המנוהלת על ידי האגודה האמריקאית לבוררות ("AAA") תחת כללי הבוררות המסחרית שלה, ופסק דין על הפסק שניתן על ידי הבורר(ים) יכול להירשם בכל בית משפט בעל סמכות השיפוט שלו. המקום של כל בוררות כזו יהיה בפרסקו, טקסס. הצדדים גם מסכימים כי הכללים האופציונליים של AAA לאמצעי חירום להגנה יחולו על ההליך. סעיף זה מספק את הסעד הבלעדי ליישוב כל מחלוקת הנובעת מהתנאים וההגבלות, בקשר או הקשורים אליהם. על אף האמור לעיל, כל תובענה המבקשת סעד של צו מניעה תוגש לבתי המשפט ולא תהיה כפופה להוראה זו.

הצדדים מוותרים על כל זכות לטעון כל תביעה כנגד הצד האחר כנציג או כחבר בכל כיתה או פעולת נציגות, למעט מקום בו ויתור כזה אסור על פי חוק או נחשב על ידי בית משפט ככנגד הציבור מְדִינִיוּת. במידה שכל אחד מהצדדים רשאי על פי חוק או בית משפט להמשיך בתביעה ייצוגית או ייצוגית נגד האחר, הצדדים מסכימים כי: (א) הרווחה צד לא יהיה זכאי לגבות שכר טרחת עורכי דין או עלויות הכרוכות בביצוע הפעולה הקבוצתית או הייצוגית (לא מול כל הוראה אחרת במסמך זה הֶסכֵּם); ו-(II) הצד שיוזם או משתתף כחבר בכיתה לא יגיש תביעה או ישתתף בכל דרך אחרת בכל שחזור מאובטח באמצעות הפעולה של הכיתה או הנציגות.

הוראות שונות

אם הוראות כלשהן של התנאים וההגבלות ייקבעו כלא חוקיות, בלתי חוקיות או בלתי ניתנות לאכיפה, שאר ההוראות יהיו ניתנות להפרדה וניתנות לאכיפה. בנוסף, במקרה כזה ההוראה הבלתי ניתנת לאכיפה או הבלתי חוקית תיחשב כשונתה במידת הצורך כדי (i) להפוך אותו לתקף וניתן לאכיפה ו-(ii) לתת את מלוא האפקט האפשרי לכוונה המקורית של ההוראה.

אין להקצות את התנאים וההגבלות על ידך ללא הסכמת החברה מראש ובכתב, אולם, התנאים וההגבלות עשויים להיות מומחקים על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

התנאים וההגבלות הם ההסכמה הסופית, המלאה והבלעדית של הצדדים ביחס לאתר המוצע על ידי, ולמוצרים הנמכרים על ידי החברה.

כישלון החברה לממש או לאכוף כל זכות או הוראה מכוחה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. כל ויתור על התנאים וההגבלות על ידי אתר אינטרנט או

על החברה להיות בכתב וחתומה על ידי נציג מוסמך של החברה.

אם יש לך שאלות לגבי תנאים והגבלות אלה או שאתה צריך להגיע אלינו מכל סיבה שהיא, אנא בקר באתר שלנו עמוד צור קשר.

עדכון אחרון: 14 באפריל, 2021

לְהַעִיף
לַחֲלוֹק
צִיוּץ
פִּין
158+ רעיונות דייטים מהנים באמת (חמודים, רומנטיים, בלתי נשכחים)

158+ רעיונות דייטים מהנים באמת (חמודים, רומנטיים, בלתי נשכחים)Miscellanea

79 מניותלַחֲלוֹק53פִּין26לְהַעִיףצִיוּץבאמצעות: Unsplash / Freestocksבין אם יצאת לדייטים זמן מה או אם אתה חדש בזה, שיש לך ארסנל של רעיונות לדייט הוא המפתח לחיי היכרויות מרגשים ומלהיבים.כמו ברוב הדב...

קרא עוד
איך לבקש בחורה לצאת (6 שלבים)

איך לבקש בחורה לצאת (6 שלבים)Miscellanea

14 מניותלַחֲלוֹק9פִּין5לְהַעִיףצִיוּץבאמצעות: Depositphotos / nejronרוצה ללמוד איך ל לִשְׁאוֹל א ילדה הַחוּצָה?לאחר שכתבתי הרבה בלוגים לגבי לבקש בחורה לצאת, אני יכול להראות לך איך להשיג חברה.בעזרת ...

קרא עוד
69+ שאלות ותשובות טריוויה בגיאוגרפיה (קל עד קשה)

69+ שאלות ותשובות טריוויה בגיאוגרפיה (קל עד קשה)Miscellanea

19 מניותפִּין11לַחֲלוֹק8לְהַעִיףצִיוּץבאמצעות: פקסלס / דומיניקה רוזקלימחפש דרך להתעדכן בכמה טריוויה גיאוגרפיה? ובכן, אין דרך טובה יותר מאשר עם אלה שאלות טריוויה מדהימות בגיאוגרפיה!אלהשאלות טריוויה ...

קרא עוד