Vilkår og betingelser – Mantelligence

DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER EN VOLDGIFTSKLAUSUL, ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRENSNINGER. VENNLIGST GJENNOMGÅENDE.

Følgende vilkår (samlet med Boureston Media, Inc. Personvernerklæring, og eventuelle andre tilleggspolicyer eller merknader "Vilkår og betingelser") utgjør en avtale mellom Boureston Media, Inc («Selskapet»), og deg som styrer din bruk av denne nettsiden og alle tilhørende tjenester, innhold og funksjonalitet. Denne policyen gjelder for nettstedet administrert av selskapet ("nettstedet").

Din bruk av nettstedet utgjør din aksept av, og samtykke til, følgende vilkår og betingelser. Selskapet forbeholder seg retten til å modifisere, endre, endre eller oppdatere nettstedet, retningslinjer og disse vilkårene. Disse vilkårene og betingelsene kan endres uten varsel. Hvis du ikke er enig med eller ikke godtar noen del av disse vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke nettstedet. Din fortsatte bruk av noen del av nettstedet innebærer at du aksepterer slike endringer i vilkårene og betingelsene. Du bør gjennomgå vilkårene og betingelsene med jevne mellomrom for å finne ut om det er gjort endringer.

GENERELL ANSVARSFRASKRIVELSE

Selskapet har gjort alt for å sikre at all informasjon på nettstedet er sann og nøyaktig på datoen for innlegget. Gitt informasjonens natur kan det hende at priser og tilgjengelighet ikke er nøyaktige når du får tilgang til informasjonen.

Selskapet fraskriver seg ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader og påtar seg intet ansvar eller ansvar for tap eller skade påført av en person som følge av bruk av informasjonen som er gitt på Nettsted.

DITT ANSVAR

Nettstedet er til informasjonsformål. Du forstår og godtar at du er fullt ansvarlig for din bruk av informasjonen som er gitt på nettstedet. Selskapet gir ingen representasjoner, garantier eller garantier. Du forstår at resultatene kan variere fra person til person. Selskapet påtar seg intet ansvar for feil eller utelatelser som kan vises på nettstedet.

BRUK AV NETTSIDEN

Med mindre annet er oppgitt, eier selskapet den immaterielle eiendommen og rettighetene til alt innhold og materiale det lager som presenteres på nettstedet. Med forbehold om lisensen nedenfor, er alle immaterielle rettigheter reservert.

Du kan se, laste ned (kun for personlig bruk og bufringsformål) og skrive ut sider for personlig bruk, underlagt begrensningene angitt nedenfor og andre steder i disse vilkårene og betingelsene.

Følgende bruk er ikke tillatt:

 • Republisering av innhold fra nettstedet, med mindre innhold er spesifikt og uttrykkelig gjort tilgjengelig for republisering;
 • Salg, utleie eller underlisens av innhold fra nettstedet;
 • Reproduksjon eller duplisering av innhold på nettstedet for kommersielle formål;
 • Endring av innhold på nettstedet, med mindre innhold er spesifikt og uttrykkelig gjort tilgjengelig for modifikasjon;
 • Omdistribusjon av innhold på nettstedet, med mindre innhold er spesifikt og uttrykkelig gjort tilgjengelig for videredistribusjon. Brukere har tillatelse til å dele innhold på sosiale mediekanaler, så lenge en lenke til nettstedet er inkludert.

Fra tid til annen vil nettstedet bruke ulike plugins eller widgets for å tillate deling av innhold via sosiale mediekanaler, e-post eller andre metoder. Bruk av disse pluginene eller widgetene utgjør ikke noen fraskrivelse av selskapets immaterielle rettigheter. Slik bruk er en begrenset lisens til å publisere innholdet på nytt på de godkjente sosiale mediekanalene, med full kreditt til selskapet eller dets spesifikke nettbaserte eiendom.

Du må ikke bruke nettstedet på en måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettstedet eller svekker tilgjengeligheten av tilgang til nettstedet. Du må ikke dekompilere, reversere, demontere eller på annen måte redusere nettstedet, bortsett fra i den grad slik aktivitet er uttrykkelig tillatt av gjeldende lov. Du må ikke bruke nettstedet til å kopiere, lagre, hoste, overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere noe materiale som består av (eller er koblet til) spionprogrammer, datavirus, trojansk hest, orm, tastetrykklogger, rootkit og/eller annen skadelig kode eller skadelig programvare.

Du må ikke utføre noen systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, skraping, datautvinning, datautvinning eller datainnsamling på eller i forhold til nettstedet uten selskapets uttrykkelige skriftlige opplysninger tillatelse.

Du må ikke bruke nettstedet til å overføre eller sende uønsket kommersiell kommunikasjon.

Du må ikke bruke nettstedet til tredjeparts markedsføring uten selskapets uttrykkelige skriftlige tillatelse.

ÅNDSVERK

Alt originalt materiale levert av selskapet eies av selskapet. Eventuelt originalmateriale er kun gitt for din individuelle, ikke-kommersielle bruk. Du er ikke autorisert til å bruke eller overføre noen av selskapets immaterielle rettigheter med unntak av det som er tillatt av selskapet, enten skriftlig eller som tillatt av funksjonaliteten til nettstedets funksjoner. All immateriell eiendom forblir selskapets eiendom. Ingen lisens til å selge, distribuere, reprodusere, forberede et avledet verk, vise eller fremføre er gitt eller underforstått. Selskapet vil ha rett til påbud for å forby slike brudd for å beskytte mot skaden av slike brudd.

Enkelte av navnene, logoene og annet materiale som vises på nettstedet utgjør selskapets intellektuelle eiendom, men ikke begrenset til, patenter, varemerker, tjenestemerker, forretningshemmeligheter, handelsklær og opphavsrett ("Bedriftens IP"). Du er ikke autorisert til å bruke noen av selskapets IP uten selskapets uttrykkelige samtykke. Eierskapet til selskapets IP forblir hos selskapet og du samtykker i å ikke fremsette krav eller påstander om noen annen parts eierskap til selskapets IP.

Alle selskapets varemerker, enten de er registrert eller ikke, er beskyttet av amerikansk varemerkelov.

RETTVERDIG LASTNING

Du erkjenner og godtar at i tilfelle visse brudd på vilkårene og betingelsene, kan selskapet lide uopprettelig skade, slik at ingen rettsmidler vil gi den tilstrekkelig beskyttelse mot, eller passende kompensasjon for, slik skade. Følgelig godtar du at selskapet skal ha rett til ethvert påbud uten å måtte legge ut en binding, som kan gis av en domstol med kompetent jurisdiksjon.

OPPHAVSRETT

Med mindre annet er angitt, er designet, innholdet og alle komponentene på nettstedet opphavsrett som eies av selskapet eller tredjeparter og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett og bør ikke gjenbrukes eller publiseres på nytt uten uttrykkelig skriftlig tillatelse.

Fra tid til annen vil nettstedet lovlig bruke opphavsrettsbeskyttet materiale som eies av tredjeparter relatert til selskapets tjenester. Disse opphavsrettighetene tilhører deres eiere.

VAREMERKER

Selskapets varemerker og varemerker kan ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke er selskapets, på noen måte som kan føre til forvirring blant forbrukere, eller på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer Boureston Media Inc., alle nettbaserte eiendommer som eies eller administreres av selskapet, eller ekspertene omtalt på Nettsted.

Fra tid til annen vil nettstedet lovlig bruke varemerker som eies av tredjeparter relatert til selskapets tjenester. Disse varemerkene tilhører deres eiere.

FTC DISCLOSURE

Fra tid til annen kan nettstedet legge ut sponset innhold fra en annonsør. Dette betyr at en annonsør, som kan være en merkevare, et byrå eller et influencer-nettverk, vil avtale med selskapet om å lage innhold som inneholder bestemte meldinger eller produktplassering. I henhold til FTCs krav, bestreber selskapet seg på å sikre at alle slike annonser på nettstedet blir klart og tydelig avslørt.

Selv om kompensasjon (dvs. kontanter, gratis produkt, tjenester) mottas i bytte for dette sponset innholdsplassering, gir selskapet sin ærlige mening, funn, tro eller erfaringer med slikt innhold. Alle synspunkter som er uttrykt på nettstedet er de av innholdsskaperen. Ethvert produktkrav, statistikk, sitat eller annen representasjon om et produkt eller en tjeneste bør verifiseres med produsenten, leverandøren eller parten det gjelder.

AFFILIATE MARKEDSFØRING

Fra tid til annen kan nettstedet engasjere seg i tilknyttet markedsføring. Dette betyr at hvis du bruker en tilknyttet lenke for å foreta et kjøp, vil nettstedet motta en provisjon på det kjøpet. Alle anstrengelser gjøres for å sikre at tilknyttede lenker avsløres i samsvar med FTC.

Selskapet er deltaker i Amazon Services LLC Associates-programmet, et tilknyttet annonseringsprogram designet for å gi nettstedet et middel til å tjene annonseringsgebyrer ved å annonsere og lenker til Amazon.com. Som Amazon Associate tjener selskapet på kvalifiserende kjøp. Dette programmet bruker informasjonskapsler for å spore med det formål å tildele provisjon på disse salgene.

Selskapet er også deltaker i tilknyttede programmer som drives av Commision Junction, ShareASale, Pepper Jam Network, Rakuten LinkShare, Viglink, Huckberry, Monthly Clubs og mange andre. Merker faller stadig inn og ut av ulike tilknyttede programmer, så en fullstendig liste over merkene vi har et tilknyttet forhold til ville være nesten umulig.

TILLEIE AV RETTIGHETER

Du gir selskapet en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere alt innhold du bidrar med til nettstedet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tekst, bilder og kommentarer. Denne lisensen omfatter alle kjente og fremtidige medier. Du gir også selskapet rett til å underlisensiere disse rettighetene og retten til å reise søksmål for brudd på disse rettighetene. Ved å legge ut innhold på nettstedet, representerer du at du har rett til å gi disse tillatelsene for bruk av slikt innhold av nettstedet, selskapet og selskapets underlisenshavere.

INNHOLD BIDRAGTE TIL NETTSIDEN

Alt innhold du bidrar med til nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til tekst, bilder, lydmateriale, kommentarer, videomateriale og audiovisuelt materiale, må ikke være ulovlig eller ulovlig, kan ikke krenke noen tredjeparts juridiske rettigheter, og må ikke være i stand til å gi opphav til rettslige skritt enten mot deg eller selskapet eller en tredjepart parti. Nøyaktigheten, fullstendigheten, ærligheten, fakta og høfligheten til kommentarer er ikke garantert.

Selskapet forbeholder seg retten til å redigere eller fjerne: (i) alt materiale som sendes til nettstedet; (ii) lagret på selskapets servere; eller, (iii) vert eller publisert på nettstedet. Selskapet tar ikke noe ansvar og påtar seg intet ansvar for innhold som er lagt ut av deg eller en tredjepart.

Til tross for selskapets rettigheter i henhold til vilkårene og betingelsene, forplikter ikke selskapet seg til å overvåke innsending av alt innhold til, eller publisering av slikt innhold på, nettstedet og er ikke ansvarlig for slikt innhold. Ved å kommentere nettstedet gir du selskapet en verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, royaltyfri, ikke-eksklusiv, fullt underlisensierbar lisens(er) til å bruke, distribuere, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, fremføre offentlig og offentlig vise kommentarene dine (helt eller delvis) og å inkorporere kommentarene dine i andre verk i et hvilket som helst format eller medium som nå er kjent eller senere utviklet.

KOMMENTAR POLITIK

Selskapets nettsted og tilhørende sosiale plattformkontoer kan gi deg muligheten til å legge igjen kommentarer eller på annen måte engasjere deg i innlegg. Følgende typer kommentarer vil ikke bli tolerert og vil bli slettet:

 • Opphavsrettsbeskyttet innhold som du ikke eier eller har lovlig rett til å bruke
 • Uhøflig eller respektløst innhold
 • Trakassering rettet mot enhver innholdsskaper eller selskap
 • Spam
 • Hatefulle ytringer
 • ærekrenkende overfor selskapet eller en tredjepart
 • Referer til ulovlige handlinger
 • Krenker de juridiske rettighetene til en tredjepart

Selskapets eget skjønn vil bli brukt til å avgjøre om en kommentar er i strid med denne kommentarretningslinjen. Eventuelle kommentarer som bryter vil bli slettet umiddelbart, og ingen ytterligere forklaring vil være på grunn av deg hvis kommentaren din ble fastslått å være i strid med disse retningslinjene.

FORESPØRSEL OM TAKEDOWN

Fra tid til annen vil nettstedet publisere innhold med bilder fra andre tredjeparts nettsteder. Enhver slik bruk anses som rimelig bruk i henhold til lover om opphavsrett og tilskrives eieren når det er mulig. Hvis du mener at ditt opphavsrettsbeskyttede arbeid har blitt brukt på nettstedet på en måte som utgjør brudd på opphavsretten og faller utenfor rimelig bruk, vennligst send en forespørsel via vår Kontaktside og vi vil fjerne bildet så snart det er praktisk mulig.

KOMMUNIKASJON

Hvis du sender selskapet en e-post, registrerer deg for vår e-postkommunikasjon eller gir e-posten din til selskapet på annen måte, samtykker du i å motta kommunikasjon fra selskapet elektronisk. Du godtar at alle juridiske merknader gitt via elektroniske midler fra selskapet tilfredsstiller ethvert krav om skriftlig varsel.

TREDJEPARTER

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som ikke er styrt eller kontrollert av selskapet. Du representerer og garanterer at du har lest og godtar å være bundet av alle gjeldende vilkår og betingelser for enhver tredjeparts nettside som er relatert til din bruk av nettstedet. Selskapet påtar seg ingen kontroll eller ansvar over innholdet på tredjepartssider. Du friholder selskapet uttrykkelig fra ethvert ansvar knyttet til din bruk av en tredjeparts nettside.

Før du deltar i møter, arrangementer eller kommersielle transaksjoner med tredjeparter oppdaget gjennom eller koblet til på nettstedet, må du fullføre nødvendig undersøkelse eller forfall aktsomhet. Hvis det er en tvist for noen hendelser eller kommersielle transaksjoner med en tredjepart oppdaget gjennom eller lenket på nettsiden, holder du uttrykkelig selskapet ufarlig fra ethvert ansvar tvist.

BARNAS INFORMASJON

Nettstedet samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra barn under 18 år. Hvis en forelder eller verge mener at nettstedet har personlig identifiserbar informasjon om et barn under 18 år i sin database, vennligst kontakt oss umiddelbart via vår Kontaktside og vi vil gjøre vårt beste for å umiddelbart fjerne slik informasjon fra våre poster.

INGEN GARANTIER

Nettstedet tilbys på en "som den er" og "som tilgjengelig"-basis uten noen representasjoner eller garantier, uttrykt eller underforstått. Selskapet gir ingen representasjoner eller garantier i forhold til nettstedet, eller informasjonen og materialet gitt der.

Selskapet gir ingen garanti for at nettstedet vil oppfylle dine krav; vil være tilgjengelig uavbrutt; feilfri, rettidig og fri for virus eller feil; eller representerer den fulle funksjonaliteten, nøyaktigheten og påliteligheten til nettstedet. Selskapet er ikke ansvarlig overfor deg for tap av innhold eller materiale som er lastet opp eller overført via nettstedet.

ANSVARSBEGRENSNING

I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, ER IKKE SELSKAPET OG DETS ANSATTE, ANSATTE, AGENTER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, LISENSTAGERE OG NETTVERTSTJENESTER ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, FØLGESKADER, TILFELDIGE, INDIREKTE, EKSEMPELISKE, STRAFFENDE ELLER SPESIELLE SKADER AV EVENTUELLE SLAG, HVORDAN FORÅRSAKET, INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, DATA ELLER BRUK, PÅHOLDT AV DEG, ENTEN I HENHOLD TIL KONTRAKTSTEORI, TORT (INKLUDERT UAKTIVITET), GARANTI ELLER ANNET, SELV OM DEN ANDRE PARTEN HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

DU GODTAR AT UANSETT LOV ELLER LOV TIL DET MOTTE, ETHVERT KRAV ELLER ÅRSAK TIL HANDLING SOM STÅR PÅ ELLER KNYTTET TIL BRUK AV DETTE

NETTSTEDET ELLER VILKÅRENE MÅ FIRES INNEN ETT (1) ÅR ETTER ETTER SLIK KRAV ELLER ÅRSAK TIL HANDLING OPPSTÅT ELLER BLEVES FOR ALLTID.

FRASKRIFT AV ANSVAR FOR ANBEFALT PRODUKTER ELLER TJENESTER

Du forstår at produkter som tilbys på nettstedet kan inneholde materialer som kan være farlig hvis de håndteres på feil måte, og du erkjenner at selskapet er ikke ansvarlig for personskade eller skade på eiendom som oppstår fra bruk eller misbruk av produkter du anskaffer som et resultat av en anbefaling gjennom Nettsted. I tillegg erkjenner du at det er ditt eget ansvar å evaluere og foreta passende due diligence før du registrerer deg eller kjøper en tjeneste som anbefales gjennom nettstedet. Du erkjenner videre at produkter og tjenester kanskje ikke er egnet for bruk av barn, og du uttrykkelig påtar seg eneansvar for å gi en person under 18 år tilgang til produkter eller tjenester. Du samtykker herved til ikke å bruke produkter eller tjenester til ulovlige formål, og du påtar deg alt ansvar for enhver handling du tar for enhver handling som er i strid med noen lov, regel eller regulering av noen territorium.

I henhold til California Civil Code Section 1789.3 mottar California-brukere av nettstedet følgende spesifikke forbrukerrettighetsvarsel: The Complaint Assistance Unit of Division of Forbrukerservice ved California Department of Consumer Affairs kan kontaktes skriftlig på 1020 N Street, #501, Sacramento, California 95814, eller på telefon på 1-916-445-1254.

ERSTATNING

Du samtykker i å forsvare, skadesløs og holde selskapet, dets medlemmer, ansatte, offiserer, direktører, ledere og agenter skadesløse fra og mot alle tap, krav, søksmål, handlinger, forpliktelser, forpliktelser, kostnader og utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer og utgifter) som selskapet lider som følge av tredjeparts krav basert på: (i) din uaktsomhet eller forsettlige oppførsel, (ii) ditt brudd på noen bestemmelse i vilkårene og betingelsene (inkludert representasjon eller garanti); (iii) materiale utarbeidet eller levert av deg, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle påstander om krenkelse eller misbruk av opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller annen intellektuell eiendom eller eiendomsrett, brudd på rettighetene til privatliv eller offentlighet, eller ærekrenkelse eller injurie; eller (iv) død, personskade eller skade på eiendom som oppstår som følge av, eller relatert til, dine forpliktelser under dette.

MEGLING

Vilkårene og betingelsene vil bli styrt og tolket i samsvar med lovene i delstaten Texas uten referanse til dens lovkonflikter. Enhver uenighet eller krav som oppstår på grunn av eller relatert til vilkårene og betingelsene, eller brudd på disse, skal avgjøres av

voldgift administrert av American Arbitration Association (“AAA”) under dets kommersielle voldgiftsregler, og dommen over kjennelsen avsagt av voldgiftsdommeren(e) kan avgis i enhver domstol som har jurisdiksjon. Stedet for en slik voldgift skal være i Frisco, Texas. Partene er også enige om at AAA valgfrie regler for nødtiltak skal gjelde for saksbehandlingen. Denne delen gir den eneste regressen for løsning av eventuelle tvister som oppstår som følge av, i forbindelse med eller relatert til vilkårene og betingelsene. Til tross for det foregående skal ethvert søksmål som søker om forføyning, sendes inn for domstolene og skal ikke være underlagt denne bestemmelsen.

PARTENE AVSKRIVER ENHVER RETT TIL Å GJØRE ENHVER KRAV MOT DEN ANDRE PARTEN SOM REPRESENTANT ELLER MEDLEM I ENHVER KLASSE ELLER REPRESENTATIV HANDLING, UNNTATT DER SLIK FRASKRIVELSE ER FORBUDT VED LOV ELLER AV EN DOMSTOL ANSES Å VÆRE MOT OFFENTLIGHET POLITIKK. I DEN UTSTREKNING EN AV PARTENE ER TILLATET AV LOV ELLER DOMSTOL TIL Å GÅ FORTSETT MED EN KLASSE ELLER REPRESENTATIV HANDLING MOT DEN ANDRE, ER PARTENE ENIGE OM AT: (I) DEN GJENSENDE PARTEN SKAL IKKE VÆRE RETTIG TIL Å GJENNOMFØRE ADVOKATS HOLLER ELLER KOSTNADER KNYTTET TIL Å FORFØLGE KLASSEN ELLER REPRESENTATIV HANDLING (IKKE TOTSTÅ NOEN ANDRE BESTEMMELSER I DENNE AVTALE); OG (II) PARTEN SOM INITIERER ELLER DELTAR SOM MEDLEM AV KLASSEN VIL IKKE INNLEGG ET KRAV ELLER PÅ ANNEN MÅTE DELTA I NOEN GENOPPRETNING SIKKERT GJENNOM KLASSEN ELLER REPRESENTATIV HANDLING.

DIVERSE BESTEMMELSER

Hvis noen bestemmelse(r) i vilkårene og betingelsene anses for å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare, skal de resterende bestemmelsene kunne skilles ut og håndheves. I tillegg, i et slikt tilfelle skal den uhåndhevbare eller ugyldige bestemmelsen anses å være modifisert i den grad det er nødvendig å (i) gjøre den gyldig og håndhevbar og (ii) gi den fullest mulig effekt til den opprinnelige intensjonen med bestemmelsen.

Vilkårene og betingelsene kan ikke tildeles av deg uten selskapets skriftlige samtykke, men vilkårene kan tildeles av selskapet etter eget skjønn.

Vilkårene er den endelige, fullstendige og eksklusive avtalen mellom partene med hensyn til nettstedet som tilbys av, og produktene som selges av selskapet.

Selskapets manglende evne til å utøve eller håndheve rettigheter eller bestemmelser i henhold til dette skal ikke fungere som en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Enhver fraskrivelse av vilkårene og betingelsene fra nettstedet eller

Selskapet må være skriftlig og signert av en autorisert representant for selskapet.

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene eller trenger å nå oss av en eller annen grunn, vennligst besøk vår Kontaktside.

Sist oppdatert: 14. april 2021

Vend
Dele
kvitring
Pin
Hva liker jenter i gutter? 7 ting alle kvinner elsker

Hva liker jenter i gutter? 7 ting alle kvinner elskerMiscellanea

13 AksjerPin8Dele5Vendkvitringvia: Unsplash / Erriko BocciaHva liker jenter?Hver fyr i verden har stilt dette spørsmålet (og mange av dem vet fortsatt ikke!)Vel, gode nyheter til deg... Du har komm...

Les mer
20 morsomme ting å gjøre med kjæresten din: Prøv dem nå!

20 morsomme ting å gjøre med kjæresten din: Prøv dem nå!Miscellanea

VendDelekvitringPinvia: Pexels / Pavel DanilyukHvis du fortsatt ikke har ting å gjøre med kjæresten din på bøttelisten din, så betrakt dette som et tegn for å ha dem. Akkurat her er din billett til...

Les mer
100+ First Date Ideas She Will Remember Forever

100+ First Date Ideas She Will Remember ForeverMiscellanea

2,7K AksjerPin2,6KDele18Vendkvitringvia: Unsplash / Jonathan BorbaAt førsteinntrykket sammen kan være uvurderlig, og det er derfor det kan være så nervepirrende hvis du sliter med å komme opp med n...

Les mer